Ana Sayfa

Kamu Denetçiliği Kurumu nerede, adresi, iletişim

Kamu Denetçiliği Kurumu nerede, haritada göster diyenler için Kamu Denetçiliği Kurumu adresi ve haritadaki yeri burada yer almaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu haritası:

Kamu Denetçiliği Kurumu Adres ve İletişim bilgileri: Adres: Remzi Oğuz Arık Mh. Ali Dede Sokak. No: 8 06540 Çankaya / Ankara, Kamu Denetçiliği Kurumu Telefon:(312) 465 22 00, internet sitesi: www.ombudsman.gov.tr, www.kamudenetciligi.gov.tr

TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsmanlık), 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununa dayanılarak faaliyet göstermektedir.

Devletin yani kamunun olası hatalı, hukuka aykırı veya hakkaniyetle örtüşmeyen uygulamalarından vatandaşlarımızın esirgenmesi, toplumun da korunması amacıyla ve anlayışıyla hareket eden Kamu denetçiliği kurumu, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmaktadır. Kurum vatandaş ile kamu arasında idari işlem olarak sonuçlanmış ve aynı zamanda da bir şikayete konu oluşturan, ancak henüz idari yargıya intikal etmemiş konularda çözümler sunmaktadır.

Ombudsmanlık görev alanı dışında kalan konular arasında sayın Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler, yasama işlemleri, yargı yetkisine ilişkin kararlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askeri nitelikteki işlemler bulunmaktadır.

Şikayet başvuruları posta, elektronik posta veya faks yoluyla (dilekçe asıllarının teyidi sonrasında) veya kurum internet sitesinde yer alan Şikâyet Başvuru Formu (e-başvuru) ile yapılabilir.


"Kamu Denetçiliği Kurumu nerede, adresi, iletişim" konusuna yorum gönderebilirsiniz