Ana Sayfa

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi nerede, haritada göster diyenler için Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi adresi ve haritadaki yeri burada yer almaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Adres ve İletişim bilgileri: Adres: Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. 34672 Üsküdar-İSTANBUL, Telefon:0216 341 05 97 (Vakıf), hudayivakfi.org

1543-1628 yılları arasında yaşamış ve hocasının padişahlar ardınca yürüsün duasına muhatap olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Bursa Kadılığı yaptığı esnada Üftade Hazretlerine talebe olmak istemesi ve nefsini terbiye mücibince kaftanı ile ciğer satması, hocasının abdest suyunun odun ateşi yerine gönül ateşi ile ısınması, hocasına zikir sesi duyulmayan solmuş bir çiçek götürmesi gibi menkıbeleri ve diğer pek çok kerametleri ile meşhurdur. Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nin “Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kerre türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir… Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmânlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın!..” duası da meşhurdur.

Denizin süt liman olduğu Üsküdar-Sarayburnu (Eminönü) arasının Hüdayi yolu olarak ismiyle anıldığı Celvetiyye tarikatının kurucusu bu Allah dostunun türbesi İstanbul’da Üsküdar sahiline yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Marmaray Üsküdar istasyonu ile de Aziz Mahmud Hüdayi camii yanındaki Aziz Mahmut Hüdayi türbesine ulaşım mümkündür.


"Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi" konusuna yorum gönderebilirsiniz