Ana Sayfa

Hacı Bayramı Veli Hazretleri Türbesi nerede, adres ve haritası

Ankara Ulus Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Türbesi nerede diyenler için Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Türbesi adresi ve haritadaki yeri burada yer almaktadır.

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Türbesi Adres ve İletişim bilgileri:
Adres: Hacı Bayram Mah. Hacı Bayram Caddesi Ulus Altındağ Ankara.

Hacı Bayram Hz. Hakkında bilgiler: Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri (Kuddusi Sirruhu, 1352-1430).

Hacı Bayram hazretleri miladi 1352 senesinde Ankara’nın Zülfazlı (Solfasol) köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Numan olup babasının adı Ahmet’tir. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlayan Hacı Bayram’ı veli, fıkıh, tefsir ve hadis gibi dini ilimlerin yanında, zamanın fen ilimlerinde de yetişerek Ankara’daki Melike Hatun Medresesi’ne müderris olmuştur. Ona Bayram adı, bir bayram kendisine intisap eden büyük manevi dereceler elde ettiği mürşidi Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) tarafından verilmiştir.

Osmanlı Sultanları, 1. Murat Han, Yıldırım Bayezid Han, Çelebi Mehmet Han ve 2. Murad Han devirlerini idrak eden Hacı Bayram-ı veli’nin bir müddet Yıldırım Bayezid’in sarayında bulunduğu da bilinmektedir.

Hamid-i Veli adı ile anılan şeyhi ile hac dönüşünden sonra bir müddet Aksaray’da kalmış, buradan Darendeye gelmişlerdir. Buralarda tasavvuf yolunda büyük mertebeler katetmiştir. Şeyhi Darende’de kalırken kendisi Ankara’ya görevlendirilmiştir. Ankara’ya gelerek Halvetiliğin bir kolu olan Bayramiyye tarikatını kuran Hacı Bayram-ı Veli’nin ismi, vaaz, ders ve irşatları ile Ankara sınırlarını aşmış, her tarafta anılmaya başlamıştır.

Durmadan talebe okutmaya, kuvvetli ilim ve hitabetiyle insanları Hakk’a davete devam eden Hacı Bayram Hz. dervişlerine alın teriyle kazancı önemini anlatmış, onlarla birlikte çiftçilikle uğraşmıştır.

Bayramilik yoluna akın eden onbinlerce Hak aşığının gönlüne irşat ateşi yakarak 15. yy mutasavvıflarından kudretli temsilcisi olan Hacı Bayram hazretlerinin yetiştirdiği meşhur şahsiyetler arasında damadı Eşrefoğlu Abdullah Rumi, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin (1390-1459), Bıçakçı Ömer Efendi, Göynüklü uzun Selahaddin, Yazıcızade Muhammed ve Ahmet kardeşler, İnce Bedreddin, Hızır dede, Akbıyık Sultan ve Muhammed Üftade hz. bulunmaktadır.

Edirne’deki sarayında Bayramilik ve şeyhi ile ilgili haberler kendisine de ulaşan Osmanlı padişahı ve Fatih’in babası 2. Murat Hacı Bayramı sarayına getirtmiş, başbaşa yaptıkları sohbetleri sırasında onun manevi liyakat ve kerametlerini görünce kendisine fevkalade hürmet göstermiş, İstanbul’un fethinin beşikteki oğlu Şehzade Mehmet’e nasip olacağı müjdesini alarak tekrar Ankara’ya göndermiştir.

Anadolu’nun manevi çehresinin şekillenmesinde çok büyük emeği geçen Hacı Bayram 1430 yılında Ankara’da vefat etmiş ve kendi adı ile anılan Caminin avlusundaki türbesine defnedilmiştir. Bugün kabrini ziyaret eden binlerce kişi onu vesile ederek yaptıkları duaların kabul olunmasını Cenab’ı Haktan dilemektedir.


"Hacı Bayramı Veli Hazretleri Türbesi nerede, adres ve haritası" konusuna yorum gönderebilirsiniz