Ana Sayfa

Hayreddin-i Tokadi Hz. Türbesi nerede, adres-harita

Hayreddin-i Tokadi Hazretleri Türbesi nerede diyenler için Hayreddin-i Tokadi Hz. Türbesi adresi ve haritadaki yeri burada yer almaktadır.

Hayreddini Tokadi Hz. Türbesi Adresi:
Adres: Bolu-Düzce Devlet yolu Elmalık köyü yol ayrımı Bolu

Hayreddini Tokadi hazretlerinin kabrinin bulunduğu mevkiye Ankara-İstanbul otoyolu Abant çıkışından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Türbe yanında mescid, piknik alanı, aşevi, yürüyüş yolu gibi olanaklar da mevcuttur.

Hayreddin-i Tokadi Hazretleri hakkında bilgi:
Hayreddin-i Tokadî Hazretleri güzel Anadolumuzun manevi zenginliğini meydana getiren büyük velîlerden birisidir. Onun hakkındaki bilgilerin çoğu talebesi büyük velî, Şaban-ı Velî hazretleri hakkında yazılan menkıbelere ve onunla ilgili olarak yapılan araştırmalara dayanır.

Anadolu’da Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli) hazretlerinin piri bulunduğu Halvetiyye silsilesinin, yirmi sekizinci halifesi olan Hayreddin-i Tokadî hazretlerinin nerede ve kaç yılında doğduğu tam olarak bilinmemekle beraber mürşidi Çelebi Cemaleddin hazretlerine Tokat’ta iken intisap ettiği, talebeliğini Amasya’da devam ettirdiği, daha sonra da mürşidinin emri üzerine İstanbul’a geldiği bilinmektedir. İstanbulda bugün de Sümbül Efendi olarak bilinen dergâha yerleştirilen Şeyh hazretleri, irşad hizmetlerini on yıla yakın bir süre bu dergâhta sürdürmüştür.

Çelebi Cemaleddin hazretleri ile birlikte bilhassa Amasya’da hayli zaman kalarak yaygın bir irşad hizmeti sergilemişlerdir. Cemaleddin efendinin Amasya’dan İstanbul’a gitmesi ile Tokadi hazretleri de mürşidi ile birlikte İstanbul’a gitmiş, bir yandan onun dergâhında ona hizmet görevini yerine getirirken, diğer yandan da zahir ilimleri için İstanbul medreselerinden faydalanmayı ihmal etmemiştir.

Bir müddet sonra da Hayreddin-i Tokadi Hazretleri, Çelebi Cemaleddin tarafından irşad hizmetleri için Bolu’ya gönderilmiştir. Buradaki ilk dergâhı İmaret Camii yanında olduğu kaynaklarda kaydedilmiştir. İnsanı sevmeyi âcizlerin, gariplerin ve mazlumların elinden gönül gözü ile tutmayı kendine şiar edinen Tokadi Hazretleri yaratılana, yaratandan ötürü şefkat duyan bir sevgi ve şefkat abidesidir.

Hayreddin-i Tokadi Hazretlerinin manevi tesiri, Osmanlı sarayının içine kadar girmiş, birçok devlet ricali bazı mürşitlere intisap etmişlerdir. O devrin irşad kutuplarından olan talebesi Kastamonu’lu büyük Velî Şaban-ı Veli Hazretlerini halife olarak bırakmışlardır. 1535’te Bolu’da vefat eden Hayreddin-i Tokadi Hazretlerinin kabrinin bulunduğu mekân önemli bir ziyaretgâhtır. Son yıllarda yapılan imar faaliyetleriyle daha da güzelleşmektedir.

Somuncu Baba Hazretlerinin ahfadından, Darendeli Es-Seyyid Osman Hulusi ‘Efendi (ks) Hayreddin-i Tokadi Hazretleri hakkında yazdığı kabir kitabesi şöyledir:

EY ŞEYH-İ ŞÜYÛH PÎR-İ HALVETİ
CENÂB-I HAYREDDÎN-İ TOKADI
PERDE-İ HAFÂDA BUNDA KURDU CELVETÎ
KADDE SA’LLÂHÜ SIRRA HÜ’L-HÂDÎ


"Hayreddin-i Tokadi Hz. Türbesi nerede, adres-harita" yazısına 1 yorum yapılmıştır.

  1. hasan bozkurt dedi ki:

    Türbemiz hakkinda tadilat var diye duyum al dik türbe de iftar açmak için gelmeyi düşünüyoruz ailece durum nedir.bilgi verir misiniz.


"Hayreddin-i Tokadi Hz. Türbesi nerede, adres-harita" konusuna yorum gönderebilirsiniz