Ana Sayfa

Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Türbesi nerede, nasıl gidilir?

Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Türbesi nerede, haritada göster diyenler için Ali Semerkandi Hz Türbesi adresi ve haritadaki yeri burada yer almaktadır.

Ali Semerkandi Hazretleri Türbesi Adres ve İletişim bilgileri: Adres: Cumhuriyet (Halil Okur) caddesi Çamlıdere Ankara

Ali Semerkandi Hz. türbesine nasıl gidilir? Ankara-Bolu-İstanbul otoyolu Çamlıdere çıkışından Çamlıdere’ye giden yol üstünde bulunan Ali Semerkandi Hazretleri türbes yanında camii ve kuran kursu bulunmaktadır.

Ali Semerkandi kimdir, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri hakkında bilgiler: (Kibar-ı Evliyadan Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin Tercüme-i Hali)
Çamlıdere Kabristanında mevcut bulunan türbesinde gönüldaşları ile medfun bulunan şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Hicri 720 ve Miladi 1300 senesinde Isfahan’da doğdu. Hz. Ömer’ül Faruk’un dördüncü batından torunudur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’e ulaşan akrabalığı vardır. Babası Yaya efendidir. Ömrünü Allah (CC) yolunda geçirdi. Kemale erdi veliler listesine girdi. Manevi yönden indi ilahide yüksek mertebelere ulaştı. Mana aleminin sultanlarından oldu. Mekke-î Mükerreme de imamlık yaptı Medine-i Münevvere de Türbedarlık yaptı. Peygamberimiz (SAV.)’ın manevi iltifatına mazhar oldu. Bahrul-ulum adındaki tefsir kitabını yazdı. Her çeşit ilme vakıftı. İslam Dünyasında tanınıp ün yaptı, irşat için vazife aldı. Rum diyarı olan Anadolu’ya hicret etti. Alanya’ya geldi. Konya ve Karamana uğradı. Karaman Beyi dahil devlet erkanına nasihat edip ders verdi. Bir çok ülkelere kentlere sefer etti ve köylere gitti. Örenşara (Eskipazar)’a geldi. Mübarek suyu çıkardı. Osmanlı payitahtlarından Bursa’ya davet edildi. Kendi eliyle mübarek çekirge suyunu götürdü. Bursa Padişahı uleması ve ahalisi ile görüştü. Padişahın ve ulemaanın ısrarına rağmen orda kalmayıp Örenşar (Eskipazar)’a geri döndü dünya ile ilgili makam ve metada gözünün olmadığını hissettirdi. Örenşar’dan Kızılcahamam’a bağlı Çatak Köyüne geldi oraya kendi eliyle şimdi Cuma Camisi olarak bilinen Camii yaptı. Anadolu’da halkın dertleriyle hemdert oldu keramet elinden mübarek bir zat olarak bilindi, İslam’a ve insanlara yaptığı hizmetlerin aşkı içerisinde dönüp dolaşırken müsait bir zaman bulup evlenemedi.

Çamlıdereye geldi ve ömrünün son bölümünü geçirmek üzere buraya yerleşti. Çamlıdere’nin insanlarına iltifat etti bunlarla beraber gönül gönüle yaşamak istedi. Çamlıdere’nin pak neslini manevi evladı (ehli) olarak ilan etti. Başta şifalı mübarek çekirge suyunu “ibret dersi veren Saçayağını ve benzeri hatıralarını bırakıp Hicri 862 Miladi 1442 senesinde 142 yaşında iken Çamlıdere de vefat etti. Bazı yerlerde bu zatın ismini taşıyan türbeler seferettiği zamanlarda ikamet ettiği yerlerdeki makamları türbe olarak yad edilmektedir (Rahmetullahi Aleyh).

İç Anadolu’nun mütevazi şehri Çamlıdere de medfun bulunan Kutbul Aktap Şeyh Ali Semerkandi Hz. ve gönüldaşlarının mübarek ruhlarına tevcihen Allah rızası için El Fatiha.

Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin Mübarek Sözleri:
Gün olacak bütün Dünya Çamlıdere’ye dolacak.
Niyyet Kayır Akıbet Hayır.
Balık Su da Yaşar Su Nedir Bilmez.
Mağrifet bir güldür. Açılırsa Solmaz.
Hayat bir Nefestir, giderse gelmez.
Cihan Bağında Ey Âkil.
Budur Makbul İnsu Cin.
Ne Kimse Senden İncinsin.
Ne Sen Kimseden incin.


"Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Türbesi nerede, nasıl gidilir?" konusuna yorum gönderebilirsiniz